โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:41:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35101
นายปิยะณัฐ สีวะกุล
ม.5/9 เลขที่ 14
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09 ตื่นสาย มา 08.27
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-30 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-02