โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 05:26:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35094
นายบุญฤทธิ์ เพ็ญสูตร
ม.6/10 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-10
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-05