โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:40:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35086
นายนันทกานต์ ภูมิเลิศ
ม.6/2 เลขที่ 6
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-25 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-28
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-24
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-10-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-10-15 สายแถว