โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:07:05
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35081
นายนพรุจ รักวงษ์
ม.5/9 เลขที่ 13
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-04 สายเเถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-09-06 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-09-11
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-09-12 ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-13