โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-02-24 Time : 15:38:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35081
นายนพรุจ รักวงษ์
ม.5/9 เลขที่ 13
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-17 ตื่นสาย มา 10.00 น.
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-22
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-09