โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:22:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35074
นายนครินทร์ ใช้ประทุม
ม.5/1 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง