โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:41:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35069
นายธราดร พุตฒาวงษ์
ม.6/5 เลขที่ 7
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09