โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:16:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35061
นายธนภัทร ชาติแพงตา
ม.5/9 เลขที่ 11
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-14 ปวดฟัน
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-13