โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:30:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35060
นายธนภัทร งามใจยุทธภา
ม.5/11 เลขที่ 14
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-23