โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:11:09
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35060
นายธนภัทร งามใจยุทธภา
ม.5/11 เลขที่ 14
มาสาย 19 ครั้ง ขาดเรียน 22 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-06 รถยางแตก
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-20 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-06 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-08-01 ไปโรงพยาบาล
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-06-11 รถน้ำมันหมด
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-08-16 รถยางแตก
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-05-22 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-07-02 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-05-31
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-05-31
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-23
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2019-05-17