โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:30:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35056
นายเทพทัต โตศิริ
ม.5/11 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18 ป่วย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01 ป่วย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-06