โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:08:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35051
นายต้นกล้า กาญจนจำนง
ม.5/11 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-21