โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 12:24:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35050
นายเตชัส ละขุนทด
ม.5/3 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง