โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:35:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35050
นายเตชัส ละขุนทด
ม.5/3 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง