โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 18:00:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35046
นายณัฐวุฒิ เจียนรำลึก
ม.5/11 เลขที่ 10
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 17 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-13 แข่งแฮนด์บอล​
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-05-16 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-05-17 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-08-14 ไปแข่งแฮนด์บอล