โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 21:04:22
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35046
นายณัฐวุฒิ เจียนรำลึก
ม.5/11 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-17 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-21