โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-30 Time : 03:19:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35038
นายณัฐชาย ลีเลิศชายมนตรี
ม.5/9 เลขที่ 10
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-16
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-03 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-05 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-02-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-11-28 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-14 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-12-04 ทำธุระ 11.42
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-02-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-02-12 มาสาย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-14 ลา เจ็บเท้า
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-06
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-02
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-11-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-11-06
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-11-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-02-20