โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:14:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35036
นายณัฐชนน มาแย้ม
ม.5/3 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง