โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:05:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35032
นายณฐภณ จำปาทอง
ม.6/11 เลขที่ 8
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 ไปทำธุระที่ธนาคาร
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09 รอไปส่งหลาน
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-03-04