โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:16:49
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35030
นายเชษฐา ภาลี
ม.5/11 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง