โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:04:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35030
นายเชษฐา ภาลี
ม.6/11 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-24