โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:15:22
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35029
นายชู แก้วผลึก
ม.5/11 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-17 ไปแข่งกีฬา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-18 ไปแข่งยูโด
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-23