โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:52:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35029
นายชู แก้วผลึก
ม.6/11 เลขที่ 6
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 ปวดท้อง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17