โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 23:27:40
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35028
นายชินทัช ชัยพินิจนรชาติ
ม.5/9 เลขที่ 9
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09 ตื่นสาย มา08.19
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-05 ตื่นสาย 12.01
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-03
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-27 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-21 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-11-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-15