โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:54:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35024
นายชาคริต อังคุณชัย
ม.4/5 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-10-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-12