โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-09-26 Time : 16:32:27
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35024
นายชาคริต อังคุณชัย
ม.4/5 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-05-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-06-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-07-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-07-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-08-29 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-09-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-09-11