โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:07:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35024
นายชาคริต อังคุณชัย
ม.4/5 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-10-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-15 ลาป่วย