โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:55:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35024
นายชาคริต อังคุณชัย
ม.6/5 เลขที่ 4
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19