โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:07:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35023
นายชัยวิรัตน์ กุลสวัสดิ์
ม.5/9 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-15 ลา