โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 23:23:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35023
นายชัยวิรัตน์ กุลสวัสดิ์
ม.5/9 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-13 ลากลับต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-14 ลากลับต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-02-13