โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:31:07
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35019
เด็กชายชลสิทธิ์ ประสงค์ศิลป์
ม.3/7 เลขที่ 6
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-01-26 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-02-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-11-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-01-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-02-21