โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:33:04
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35018
เด็กชายชลชาติ คำทอง
ม.3/7 เลขที่ 5
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2017-11-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-02-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-01-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-01-11 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-11-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-02-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-02-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-01-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-01-08
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-01-05
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2017-12-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2017-11-22 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2017-11-21
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2017-11-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2018-02-21