โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:56:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35017
นายชนะเดช แอบทองใส
ม.5/9 เลขที่ 6
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-20 มาสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-11-12
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-11-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-01-30