โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:44:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35015
นายฉัตรวิชชา พิมพ์สงเคราะห์
ม.6/4 เลขที่ 2
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-03-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15