โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:17:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35013
นายเจตพล ชมไทยงาม
ม.5/3 เลขที่ 1
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-22 สายคาบ 2 ป่วย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-21 เป็นไข้
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-02-04 เป็นไข้