โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:59:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35011
นายจิรโชติ พุฒิรุ่งโรจน์
ม.6/5 เลขที่ 2
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 21 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 ไปทำแผล
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15 กินข้าว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-02-25