โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:48:30
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35010
เด็กชายจิรโชค คำภีระ
ม.3/7 เลขที่ 4
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-01-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-01-12 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2017-12-27 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2017-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2017-11-28 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2017-11-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-01-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2017-12-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2017-12-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2017-11-10
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-02-13