โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-07-20 Time : 19:27:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35010
นายจิรโชค คำภีระ
ม.4/11 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-07-17
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-05-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-05-31