โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:52:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35010
นายจิรโชค คำภีระ
ม.4/11 เลขที่ 5
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-12-25 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-01-02 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-18