โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:28:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35010
นายจิรโชค คำภีระ
ม.6/11 เลขที่ 5
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:39
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11 ลาตรุษจีน
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-09 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-08 ลาไปงานศพญาติ
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-03-04