โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:05:29
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35010
นายจิรโชค คำภีระ
ม.4/11 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-01 สายแถว