โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:54:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35006
นายจิรวัฒน์ เชียงเชาว์ไว
ม.6/11 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 20 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-11 ลาตรุษจีน
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-03-03