โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:33:19
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35006
นายจิรวัฒน์ เชียงเชาว์ไว
ม.5/11 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-13