โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:47:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35003
นายจิรชัย คำภีระ
ม.6/11 เลขที่ 3
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:00
สายครั้งที่ 7 Date : 2021-02-09 มาสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2021-02-25 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ลาไปงานศพญาติ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-11 ลาตรุษจีน
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-09 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-03-04