โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:23:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35001
นายจงชนะ จงรักกลาง
ม.5/9 เลขที่ 4
มาสาย 12 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-07 มาสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-06 มาสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-12-27 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย 12.05
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-12-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-11-20 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-02-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-12-17