โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:21:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35000
นายคัชทาเทพ ต๊ะเฟย
ม.5/9 เลขที่ 3
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-23 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-20 สาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-11-12
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-11-28 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-12-17