โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 18:57:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34996
นายเกียรติศักดิ์ ดูกขุนทด
ม.5/10 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง