โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:15:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34996
นายเกียรติศักดิ์ ดูกขุนทด
ม.6/10 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-08-04