โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:36:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34996
นายเกียรติศักดิ์ ดูกขุนทด
ม.5/10 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-18 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-03 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-04 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-23 ลา