โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:01:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34995
นายกีรติ ธานี
ม.5/9 เลขที่ 2
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 21 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-23 ตื่นสาย 11.14
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-11-08
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-31 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-13 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-02-03
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-12-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-25
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-12-03
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-11-26
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-11-14
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-12-19
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-12-20
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-12-23
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-02-20