โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:11:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34993
นายกิติวรินทร์ หิรัณย์ชนะโชค
ม.6/2 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง