โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:49:23
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34993
นายกิติวรินทร์ หิรัณย์ชนะโชค
ม.6/2 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-25 ลากิจ แข่งวอลเล่ย์บอล
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-27 ลากิจ แข่งวอลเล่
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-01 ไปแข่งวอลเล่ย์บอล