โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:49:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34988
นายกันต์ จินตนาเกตุวสุ
ม.5/10 เลขที่ 2
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-14 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-06-11 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-05-31 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-05-29 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-05-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-05-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14