โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:49:10
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34984
เด็กชายกฤติน บุตรเอก
ม.3/7 เลขที่ 2
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-29 ไปหาหมอ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-12-27 ลาป่วย(หมอนัด)