โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:33:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34983
นายกรวีร์ สีเสน
ม.5/10 เลขที่ 1
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-24
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-05-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-01 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-31 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-30 ลาไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-26 ลา
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-07 ลา
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-08-15