โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:24:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34981
นายกนกพล วิจิตรกุลวงศา
ม.6/11 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-23