โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:44:09
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34981
นายกนกพล วิจิตรกุลวงศา
ม.5/11 เลขที่ 1
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-31 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18 ไปแข่งยูโด
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-23