โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:05:47
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34897
นางสาวอภิญญา ละอองนวล
ม.6/9 เลขที่ 33
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-18 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-09