โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:38:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34808
นางสาวพลอยมณี แจ่มศรีจันทร์
ม.6/4 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-26 ลาพบแพทย์ครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-09