โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:32:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34800
นางสาวปิยะดา หัวใจเพชร
ม.6/4 เลขที่ 31
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-20 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02