โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:27:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34794
นางสาวปริญญา บุตรสีน้อย
ม.6/9 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-07 พบแพทย์
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-26