โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:02:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34780
นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ผู่
ม.6/4 เลขที่ 29
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-13 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-17 ลาป่วย