โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:57:12
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34780
นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ผู่
ม.6/4 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-21