โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:40:27
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34770
นางสาวนภัสวรรณ กาเผือกงาม
ม.6/9 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง