โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 02:49:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34751
นางสาวณัฐลดา ทาตุการ
ม.6/4 เลขที่ 27
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-27 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-15