โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:52:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34751
นางสาวณัฐลดา ทาตุการ
ม.6/4 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-30 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31 ลาป่วย