โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:31:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34730
นางสาวชลธิชา ไฝดีโบ๊ต
ม.6/4 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-20 ลาป่วย