โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:22:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34708
นางสาวเกสรา ทองวิเศษ
ม.6/4 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-09