โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:11:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34690
นางสาวกรกนก รื่นรักษา
ม.6/4 เลขที่ 19
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-27 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-11-06 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-12-03 ไปธุระ
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-01-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-28