โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:53:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34689
นางสาวกมลทิพย์ อนันต์กิจยิ่งยง
ม.6/4 เลขที่ 18
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-02