โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 02:38:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34658
นายสุพจน์ จันทร์ขอนแก่น
ม.6/4 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-07 เปิดบ้าน มธ.
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-08